Лиахим Вонави
Автор на 'Учението на живота'

Известен като Отец Михаил Иванов


Български Английски
Начало
    Блаженство, Блаженство, Блаженство…
    Да, Блаженство. Това ви очаква от тук нататък. Дали това е уютът, който чувствате сутрин, когато меките лъчи на изгряващото слънце огряват стаята ви или е песента на славея, която нежно гали ушите ви примесена с благоуханието на цъфналите в ранната пролет дръвчета и раззеленилата се мека трева!? Или това е тъмносиньото небе след залез и мъждукащите в долината светлинки на някой град, или безбройните звезди обсипващи безкрайните дълбини на космоса...!?
    Блаженство! Какво е това?
    Това е онази радост от Живота, от изобилието на Живот, която не пресъхва никога и която ви кара да се чувствате наистина живи, толкова живи сякаш животът на цялата Вселена е във вас.
    Ето това наричам Блаженство и сега е време и вие да го изживеете.
 
Книги
Учението на живота The Teaching of Life МОЛИТВОСЛОВ
Поръчайте лично от автора на телефон 0879 385 154
© Лиахим Вонави Автор на 'Учението на живота' известен като Отец Михаил Иванов