Лиахим Вонави
Автор на 'Учението на живота'

Известен като Отец Михаил Иванов


Български Английски
Лекции
СИЛАТА НА ИМЕТО

Иисусовата Молитва

     „Когато се молиш самият ти трябва да мълчиш...Самият ти трябва да мълчиш, нека молитвата говори.” Да постигнем мълчание - това е най-трудното и решаващото нещо в изкуството на молитвата. Мълчанието е не просто отрицание - пауза между думите или временно прекъсване на речта, ако бъде разбирано правилно, то е нещо дълбоко положително: състояние на внимателна готовност, на будност и преди всичко на слушане. Исихастът, постигналият исихия, т.е. вътрешен покой или мълчание, е в истинския смисъл да думата човек, който слуша. Той слуша гласа на молитвата в сърцето си и разбира, че това не е собствения му  глас, а е гласът на Някого Другиго, Който говори вътре в него”. Или по думите на св. Григорий Синаит - „Молитвата е Бог – тя не е нещо, което аз подхващам, а нещо, в което аз имам дял”.

     Истинската вътрешна молитва означава да спрем да говорим и да се вслушаме в безсловесния Божий глас вътре в сърцата ни, истинската молитва означава да спрем да вършим нещата сами и да се включим в Божието действие. Как да направим това?! Как да постигнем такава молитва или такова състояние на вътрешен покой. Отговорът е само един – като призовем Божието име. Като за начало трябва да включим Божието име в кратко изречение например: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме”. Това трябва да се повтаря многократно докато започне да се повтаря само във вас. Можем да използваме и дихателни упражнения за да увеличим вниманието си върху молитвата.. Дишането трябва да се забавя и същевременно да се съгласува с ритъма на молитвата. Често първата част: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий” се казва при вдишване, а втората: „помилуй ме”, докато издишваме. Възможни са и други начини. Произнасянето на молитвата може да се съгласува и с ритъма на сърцето. По нататък започваме да съкращаваме изречението и то става - „Господи Иисусе Христе, помилуй ме”. Искам да отбележа, че самото изречение трябва да бъде отправено като отношение към Бога, а не просто изговорени думи.

И така продължавате със съкращаването на изречението „Иисусе Христе, помилуй ме” после „Иисусе Христе” и само „Христе”, докато накрая замълчите и остане само чувството на отворено отношение към Бога. Тук трябва да запазите състояние на внимателна готовност, на будност и преди всичко на слушане. Защото отвореното отношение е и обратна връзка на Бога към вас. Именно тук запазвате мълчание и се вслушвате в безмълвния Божий глас. Сега вашата връзка с Бога е напълно реална и истинска и само от вас зависи колко време ще я поддържате жива. Целта на Иисусовата Молитва, както и на всяка християнска молитва, е нашето моление все по-вече да се отъждествява с вътрешната молитва, дадена ни от Първосвещеника Иисуса Христа, животът ни да се слее с Неговия Живот, дъхът ни да стане едно с Божественото дихание, което поддържа Вселената. Крайната цел може да се изрази чрез светоотеческото понятие theosis (обожествяване, обожение). По думите на отец Сергей Булгаков - „името на Иисуса, присъстващо в човешкото сърце, влага в него силата на обожението”. „Словото стана плът - казва св. Атанасий, - за да можем ние да станем богове”. Бог приема човешка природа, за да можем ние, човеците, да участваме в Божествеността Му по силата на благодатта, превръщайки се в „участници в божественото естество”. Отправена към въплътеното Слово Иисусовата Молитва е средство за осъществяване вътре в нас на тайнството theosis, чрез което човеците постигат истинското Божие подобие.

    Съединявайки ни с Христа, Иисусовата Молитва ни помага да вземем участие във взаимопроникването на трите Лица на Светата Троица. Колкото повече Молитвата става част от самите нас, толкова повече ние се включваме в движението на любовта, която тече непрестанно между Отца, Сина и Светия Дух. Можем още дълго да говорим за това какво ще направи с нас Иисусовата Молитва, но нашата задача е да започнем да го правим и то още сега и да изявим в себе си Божието подобие заложено в нас от създание мира.

    И така, тук не говорим за смелостта да се съединим с Бога, а за едно завещано наследство да се превърнем Божий синове.
 

Книги
Учението на живота The Teaching of Life МОЛИТВОСЛОВ
Поръчайте лично от автора на телефон 0879 385 154
© Лиахим Вонави Автор на 'Учението на живота' известен като Отец Михаил Иванов