Лиахим Вонави
Автор на 'Учението на живота'

Известен като Отец Михаил Иванов


Български Английски
Нови книги
МОЛИТВОСЛОВ

КАК ДЕЙСТВА МОЛИТВАТА

    Какво се случва когато се молим? Какъв е творческият процес в молението?
   Като за начало, преди да започнем да се молим, ние приемаме идеята за това, което искаме да се осъществи. След това придаваме смисъл на идеята и я обличаме в слово, а словото оформя ясно желания резултат. След като вече се е формирала нашата молитвена програма за изпълнение, ние я отпращаме към съзнанието си. И тъй като нашето съзнание е част от Висшето съзнание наречено Бог, то тя по съвсем естествен път, на взаимовръзката между съзнанията, достига до Бога. Там нашата молитвена програма придобива силата за осъществяването си, тъй като Бог е непрестанно и вечно творящ. След това, по законите на сътворяването, всичко слиза обратно и се реализира в точката на своето си начало и така е завършен целия процес.
 


*   *   *
    Да се молиш не означава да си представиш Бог в умът си, а да почувстваш и изживееш Неговото присъствие в сърцето си.
 
*   *   *
    Молитвата е единение с безкрайния поток на Божието проявление.

Поръчайте лично от автора на телефон 0879 385 154
    This book is an outstanding textbook of how to gain life. It contains amazing knowledge and explains issues of life in and around us.
    The book presents methods and practices of self-awareness and spiritual development. It will teach you things that have never been spoken before. You will hear truths that are hard to say out loud. And if you follow and apply in your life the things written in this book, your life will be wonderful, and you will be really happy.
Книги
Учението на живота The Teaching of Life МОЛИТВОСЛОВ
Поръчайте лично от автора на телефон 0879 385 154
© Лиахим Вонави Автор на 'Учението на живота' известен като Отец Михаил Иванов