Лиахим Вонави
Автор на 'Учението на живота'

Известен като Отец Михаил Иванов


Български Английски
Интервюта
ОТЕЦ МИХАИЛ ОТКРИВА ИЗВОРА НА ЖИВОТА

- Отец Михаил във вашата книга „Учението на Живота“ вие казвате, че човек може да придобие Вечен Живот?
- Не го казвам аз, казва го Христос в евангелието, аз само открих начина - правилото за това как да бъде постигнат. Освен това и апостол Павел твърди, че: „Винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Иисуса, та и животът Иисусов да се открие в тялото ни.”
- Да разбираме ли, че става въпрос за физическо безсмъртие?
- Да. Този Безсмъртен и Вечен Живот ни е обещан от Господ Иисус Христос и днес това се изпълни, т.е. сега е напълно възможен и постижим.
- Разкажете ни за себе си.
- Като дете смятах, че свещениците не умират. Мислех, че те имат власт над смъртта, все пак те са служители на Живия Бог!
Тази идея за безсмъртието и вечния живот не ме напусна през целия ми живот. Нито когато бях юноша, нито когато станах зрял мъж. През цялото време търсих извора на Живота и накрая го намерих.
На 21 години започнах да изследвам всички познати учения: Будизъм, Дзен Будизъм, Йога, Агни Йога, Тайните Тибетски Учения, в частност Шинтоизъм и Кришна, философи като Конфуций и Лао Дзъ, индийски учители и други, за да намеря в тях отговорите на моето търсене. В крайна сметка получих тези отговори от Християнството и по-точно в едно забравено Християнско учение наречено Исихазъм. С исихазмът се запознах по времето когато бях в Софийската Духовна Семинария през 1996 година. По това време вече бях ръкоположен за дякон. След около година ме ръкоположиха за свещеник и бях въведен в тайнствата на църквата. Изследвах с интерес проявлението на Божията Благодат в тайнствата. Така опознах и много от законите на Божието проявление. С времето идеята, която никога не ме напусна, започна да генерира в мен странни мисли. След като човек може да се изцери с тайнството елеосвещение - маслосвет, да се прероди чрез светото кръщение и да се освободи от греха и придобие правото на вечен живот чрез светото причастие, не може ли чрез подобно на тези тайнства да придобие и самият Живот!? И моят отговор беше - Да, може, но как? Така започна моята същинска теологична работа в тази насока. В началото се опитвах да създам ритуал - тайнство, чрез който да постигна мечтата си. Правих много експерименти със себе си и с някои мои приятели, които се съгласиха да се подложат на тези експерименти, за да наблюдавам проявлението върху тях. Минаха почти 10 години докато създадох този ритуал и още 5 години за да го изгладя до съвършения му блясък. Накрая разбрах, че за да се приложи това върху всеки човек, който би искал да се превърне във вечно и безсмъртно същество, ще отнеме много време за осъществяване. Затова реших да го превърна в метод - практика, който да може всеки самостоятелно да го приложи и да постигне Безсмъртието и Вечния Живот. Сега съм щастлив, че мога да споделя с вас моята осъществена мечта.
Направих всичко това защото Живота е безценен дар и с нищо не може да се замени и когато Бог ни е създал, създал ни е и ни е благословил за Вечността.
- В книгата си вие пишете, че човек може да се подмлади! Как е възможно това?
- Както всяко чувство в човека има своя хормон, например агресията е в следствие на повишен адреналин, щастието на отделяне на ендорфин така и вярата в следствие на отделянето на мелатонин от епифизната жлеза.
- Каква е връзката?
- Мелатонинът е хормонът на младостта. Неговото повишено отделяне усилва имунната система, предотвратява ракови заболявания, атрофията на половите органи и така нататък т. е. регенерира тялото.
- Как чрез молитва може това да се случи?
- В лекцията за вярата в книгата си описвам, че когато човек проявява истинска вяра се появява и промяна в химичния състав на тялото. Адреналинът се покачва, мускулите вибрират, температурата на тялото се повишава, кръвта нахлува в мозъка, активира се епифизната жлеза и т.н. Освен това в съборното послание на апостол Иаков, четем че: „молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния…”. Това ще рече, че от болестта наречена старост, човек също може да се изцери. Когато намерим точните думи и правилната вяра ще активираме епифизната жлеза и тя ще отдели хормона на младостта и тялото ще се подмлади.
- Можете ли да го подкрепите с пример?
- Да. Преди 13 години ми се появиха симптоми на „дерматомиозит“, болест все още нелечима от медицината на която симптомите ми бяха познати от моя дядо, тъй като той преди да почине боледуваше от нея. Не ходих на лекар защото щеше да ме постигне същата участ. Просто наложих вярата си и победих болестта. Сега съм напълно здрав. Искам да кажа на уважаемите читатели, че неверието води човека към тление и смърт, а вярата към безсмъртие и вечен живот.
 
Книги
Учението на живота The Teaching of Life МОЛИТВОСЛОВ
Поръчайте лично от автора на телефон 0879 385 154
© Лиахим Вонави Автор на 'Учението на живота' известен като Отец Михаил Иванов